Značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT získajú ďalší výrobcovia

Mäso a mäsové výrobky, domáce pagáče, med, prírodné mydlá a kozmetika, drôtené a drevené výrobky či ručne vyšívané obrazy rozšíria zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Vo štvrtok 12. januára o tom rozhodla Certifikačná komisia, ktorá zároveň schválila obnovenie certifikátov pre 10 výrobcov.

 

Hodnotenie žiadostí Certifikačnou komisiou (foto: Ivana Kováčová)

Hodnotenie žiadostí Certifikačnou komisiou (foto: Ivana Kováčová)

 

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila 09.09.2016 tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do 12.12.2016 v nej prijala 6 žiadostí.

Všetky žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá vo štvrtok 12. januára zasadala v Hrachove a rozhodla o pridelení značky všetkým 6 žiadateľom. Zoznam produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa tým rozšíril o nasledovné produkty:[Čítajte ďalej…]

Predĺžili sme termín na predkladanie žiadostí

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®”. Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol predĺžený až do 12.12.2016. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky a služby z regiónu Gemer-Malohont.

[Čítajte ďalej…]

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 09.09.2016 tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®”. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 11.11.2016. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky a služby z regiónu Gemer-Malohont.

PRODUKTY A VYÝROBKY:

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY:

 • Formulár žiadosti o udelenie značky – služby
 • Kritériá pre udelenie značky – služby

ZÁŽITKY:

 • Formulár žiadosti o udelenie značky – zážitky
 • Kritériá pre udelenie značky – zážitky

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytneme v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na nižšie uvedených kontaktoch:

Ing. Miroslava Vargová – 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk 

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie a služieb podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Novinkou je možnosť získať značku “regionálny produkt GEMER-MALOHONT®” aj na ubytovacie a stravovacie služby alebo na zážitkové aktivity ako sú napríklad podujatia, animačné programy, vzdelávacie aktivity či doplnkové služby v cestovnom ruchu.

Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb pôjde o označenie prevádzky ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, resp. podujatia, programu alebo doplnkovej služby cestovného ruchu.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty alebo služby, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku/služby v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.

A čo prinesie značenie produktov/služieb ich výrobcom/poskytovateľom?

 • odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov a služieb
 • zviditeľnenie výrobkov/služieb pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
 • propagáciu výrobkov/služieb doma i v zahraničí
 • priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR.

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj ich výrobcovia, môžu bezplatne využívať služby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcí.

Jeden zo zakladateľov Farmička.sk Jaroslav Hric hovorí: „Veľmi sa mi páči ako si napríklad Švajčiari alebo Rakúšania dokážu vážiť svoje produkty. Výrobky malých farmárov a ich rôzne špeciality nepovažujú za produkt nižšej kvality ako v obchode, ale práve naopak, sú zákazníkmi vyhľadávané, pretože sú nielen pekne zabalené, ale najmä chutné a často aj s informáciou ako produkt vznikol a akú má tradíciu. Prečo niečo také nefunguje na Slovensku?“[Čítajte ďalej…]

Sladké dobroty z regiónu Gemer-Malohont

Máte odskúšanú tradičnú alebo netradičnú špecialitu s medom? Podeľte sa o ňu a pomôžte Miestnej akčnej skupine MALOHONT zostaviť originálnu knihu receptov so sladkými a inými dobrotami z regiónu Gemer-Malohont.

Med a včelí peľSladký medík od včeličky, pre dospelých, pre detičky

Cieľom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT je prostredníctvom zberu receptov a zostavenia knihy receptov prispieť predovšetkým k zachovaniu tradičnej gastronómie regiónu Gemer-Malohont so zameraním na med. Kniha by mala zároveň obsahovať aj netradičné recepty, rôzne rady od včelárov ako aj ich kontakty, čím chce MAS MALOHONT pomôcť zviditeľniť ich prácu so včelami i produkciu miestneho a zdravého medu či včelieho peľu.[Čítajte ďalej…]

Na seminári sme odovzdali certifikáty ďalším výrobcom

V utorok 29. septembra sa vo Veľkých Teriakovciach konal seminár zameraný najmä na predaj z dvora a povinnosti pri predaji produktov. V jeho úvode boli odovzdané certifikáty o udelení regionálnej značky na cesnak, včelie produkty a rezbárske výrobky.

Prednášajúcimi boli ľudia z praxe, ktorí sa jednotlivým témam venujú v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti, vďaka čomu obohatili seminár o cenné rady a skúsenosti.

Základné nariadenia a zákony, ktoré sa venujú problematike predaja z dvora, predstavila Zuzana Homolová zo zväzu ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia. O tom, kto, kedy a ako je povinný používať registračnú pokladňu, informovala Ingrid Löfflerová z účtovnej kancelárie. Na konkrétnych príkladoch zároveň vysvetlila povinnosti predajcov súvisiace najmä s výškou odvodov a s podaním daňového priznania. Na záver zástupca združenia mladých poľnohospodárov na Slovensku oboznámil účastníkov seminára s aktuálnou možnosťou získať podporu na začatie podnikania v poľnohospodárstve pre mladých do 40 rokov.[Čítajte ďalej…]

Informačný seminár zameraný na miestne produkty

uvod300MAS MALOHONT pozýva záujemcov z regiónu na seminár, na ktorom odznejú užitočné informácie o predaji z dvora a o podpore pre mladých poľnohospodárov, ale aj o tom, kto a kedy je povinný používať registračnú pokladňu. To všetko a ešte viac sa dozviete 29.09. vo Veľkých Teriakovciach.

Lektormi informačného seminára pod názvom Miestne produkty – príležitosť pre výrobcov i spotrebiteľov sú ľudia z praxe, ktorí sa okrem prednášok podelia aj o svoje praktické skúsenosti.[Čítajte ďalej…]

Poznáme ďalšie produkty s regionálnou značkou GEMER-MALOHONT®

K ovocným šťavám, koziemu mlieku, keramike či tkaným výrobkom pribudli pred pár dňami ďalšie výrobky z regiónu, ktoré získali značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie, ktorá 16. júla 2015 posudzovala 4 predložené žiadosti o udelenie značky.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila 09.04.2015 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do 29.06.2015 v nej prijala 4 žiadosti.

Všetky žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá vo štvrtok 16.07. zasadala v Hrachove a rozhodla o pridelení značky 3 žiadateľom. Zoznam produktov so značkou „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®” sa tým rozšíril o maľované obrazy, drevené rezbárske výrobky, včelie produkty a cesnak vypestovaný v regióne Gemer-Malohont.[Čítajte ďalej…]

Pozor, predĺžený termín! Vyhlásili sme druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že predĺžila termín na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“ v rámci výzvy č. 02/2015 do 29.06.2015.

Miestna akčná skupina MALOHONT prijíma žiadosti na adrese: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, a to v pracovných dňoch od 15.06.2015 do 29.06.2015 v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod.

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 09.04.2015 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2015. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá bude rozhodovať o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytneme v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na nižšie uvedených kontaktoch:

Ing. Miroslava Vargová – 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT pre vybrané služby poskytované na území regiónu Gemer-Malohont bude vyhlásená do 29.05.2015.

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych producentov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.

A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom? Predovšetkým propagáciu produktov doma i v zahraničí, priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov. Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného pultu a pod.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci druhej výzvy rôzne formy propagácie:

 • jednotná marketingová stratégia
 • prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
 • samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov (úvodný balík)
 • prezentácia v katalógu výrobkov v elektronickej verzii na www.gemer-malohont.sk
 • ďalšie podľa možností a kapacít koordinátora regionálneho značenia

Región Gemer-Malohont má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami jej obyvateľov. Časť tohto charakteru majú v sebe aj výrobky a produkty pochádzajúce z tohto regiónu, do ktorých je vložená práca miestnych ľudí a časť ich duše. Zavedenie regionálneho značenia pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont je jednou z ciest, ako zviditeľniť produkty miestnych výrobcov pre návštevníkov i jeho obyvateľov.

Pripomienkujte kritériá pre udelenie regionálnej značky

S cieľom odlíšiť, zviditeľniť a podporiť predaj kvalitných miestnych produktov, ktoré vznikajú v regióne Gemer-Malohont, zaviedla Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT v minulom roku regionálne značenie miestnych produktov.

Pred vyhlásením ďalšej výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® chce MAS MALOHONT poznať názor tých, ktorých sa to týka – pestovateľov a výrobcov i samotných spotrebiteľov, preto v termíne do 25. februára 2015 do 12.00 hod. je možné posielať pripomienky k návrhu kritérií pre udelenie regionálnej značky, k zneniu výzvy i k samotnému formuláru žiadosti o udelenie značky.

Vyhlásenie 2. výzvy k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“ je naplánované na začiatok marca tohto roka. Vhodnými žiadateľmi sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá. Koncom marca pribudne táto možnosť aj pre ubytovacie a stravovacie služby, ako aj zážitky v podobe podujatí, animačných programov, atrakcií a pod.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov. A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom? Predovšetkým propagáciu produktov doma i v zahraničí, priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov.

Dokumenty na pripomienkovanie (z predchádzajúcej výzvy) sú dostupné TU:

Pripomienky môžete posielať na mailovú adresu mirkakubka@malohont.sk.

Hlavné ciele regionálneho značenia miestnych produktov:

 • podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb
 • propagácia a podpora rozvoja regiónu
 • podpora využívania miestnych zdrojov
 • podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu

V prvej výzve na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®, ktorá trvala od 03.10. do 01.12.2014, bola regionálna značka pridelená 12 žiadateľom, ktorým boli v januári 2015 udelené certifikáty na používanie regionálnej značky. Medzi prvé miestne certifikované produkty patrí ovocie, zelenina, ovocné šťavy, vína, výrobky z kozieho a ovčieho mlieka, med, včelí peľ, propolis, keramické výrobky, tkané ľanové výrobky, tkané výrobky z ovčej vlny, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, kraslice, úle pre včely a spoločenská hra o regióne GemerNation.

Výber miestnych produktov, ktorým bola udelená značka regionálny produkt GEMER-MALOHONT®:

 

Ing. Miroslava Vargová
koordinátorka projektu