Drevené lyžice a lyžičky

Fotogaléria

Kontakt na výrobcu:
Július Pravotiak
Pondelok 97
980 13 Hrnčiarska Ves
Tel.: +421 903 890 866
E-mail: pravotiakjulius@gmail.com

Predajné miesto:
Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode.