Územná pôsobnosť

Značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ môžu získať len tie produkty, výrobky alebo služby, ktoré sú vyprodukované, vyrobené, resp. poskytované na území regiónu Gemer-Malohont.

Do územia pôsobnosti regionálnej značky GEMER-MALOHONT patria k 01.10.2014 tieto obce:

  • okres Rimavská Sobota:

Abovce, Babinec, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Budikovany, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drienčany, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Horné Zahorany, Hostice, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Hubovo, Husiná, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Káloša, Kesovce, Klenovec, Kociha, Kráľ, Kraskovo, Krokava, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lenartovce, Lenka, Lipovec, Lukovištia, Martinová, Neporadza, Nižný Skálnik, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Padarovce, Pavlovce, Petrovce, Poproč, Potok, Radnovce, Rakytník, Ratkovská Lehota, Ratkovská Suchá, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rimavské Zalužany, Rovné, Rumince, Slizké, Stránska, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Španie Pole, Štrkovec, Tachty, Teplý Vrch, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Vyšný Skálnik, Zádor, Zacharovce, Žíp

  • okres Revúca:

Držkovce, Gemer, Gemerská Ves, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hrlica, Hucín, Chvalová, Chyžné, Jelšava, Kameňany, Leváre, Levkuška, Licence, Ľubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Nandraž, Otročok, Ploské, Polina, Prihradzany, Rákoš, Rašice, Ratková, Ratkovské Bystré, Revúca, Revúcka Lehota, Rybník, Sása, Sirk, Skerešovo, Šivetice, Tornaľa, Turčok, Višnové, Žiar

  • okres Rožňava:

Betliar, Bohúňovo, Brdárka, Bretka, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, Dobšiná, Gemerská Panica, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce, Honce, Kobeliarovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Lipovník, Markuška, Meliata, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Rakovnica, Rejdová, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Slavoška, Slavošovce, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná

  • okres Poltár:

Ďubákovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kokava nad Rimavicou, Selce, Sušany, Šoltýska, Utekáč

mapa-03s

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

Z územia pôsobnosti regionálneho značenia GEMER-MALOHONT boli vyčlenené obce z regiónu Gemer-Malohont, ktoré patria pod regionálnu značku KARSTICUM:

  • okres Rožňava:

Ardovo, Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Jovice, Kečovo, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kunová Teplica, Lúčka, Plešivec, Rožňava, Silica, Silická Brezová, Slavec

Okrem toho boli z územnej pôsobnosti značky vyčlenené aj obce z okresov Lučenec, Poltár, Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves a Gelnica, ktoré ležia na rozhraní regiónu Gemer-Malohont a okolitých regiónov.

regionálne produkty v regione

Hlavným východiskom pre určenie hraníc regiónu Gemer-Malohont bola mapa z roku 1904, ktorú nám poskytla Knižnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote:

 

historická župa gemer malohont

Zdroj: Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye. Szerk. S. Borovszky. Budapest, Apollo Irodalmi Társaság (1904). 677 s.