Základné informácie o značke

Regionálne značenie miestnych produktov je jednotné grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá.

Hlavné ciele regionálneho značenia miestnych produktov:

 • podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb
 • propagácia a podpora rozvoja regiónu
 • podpora využívania miestnych zdrojov
 • podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu

Z uvedených dôvodov sa regionálne značenie zavádza v okolitých krajinách i na Slovensku ako jedna z účinných možností podpory miestnej ekonomiky.

Regionálne značenie miestnych produktov zaviedla na Slovensku nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko v roku 2008 pre regióny Kysuce, Malé Karpaty a Záhorie. Od roku 2011 sa do aktivít regionálneho značenia produktov zapojili viaceré miestne akčné skupiny (MAS) na Slovensku, ktoré dodnes vytvorili (resp. oživili) osem regionálnych značiek miestnych produktov, a to Gemer-Malohont, Hont, Podpoľanie, Ponitrie, Malodunajsko-Galantsko, Karsticum, Kopanice a Záhorie.

regionálny produkt Gemer-Malohont
Regionálny produkt Hont
Regionálny produkt Karsticum
Regionálny produkt Podpoľanie
Regionálny produkt Malodunajsko-Galantsko 
Regionálny produkt Ponitrie
regionálny produkt Kopanice
regionálny produkt Záhorie

Regionálna značka zaručuje, že označený produkt/služba:

 • je jedinečný vo vzťahu k regiónu
 • využíva tradičné postupy alebo miestne zdroje
 • pochádza od miestneho výrobcu alebo poskytovateľa služby
 • obsahuje podiel ručnej práce

Regionálna značka je určená predovšetkým pre:

 • potraviny a poľnohospodárske produkty (mäso, mlieko, syry, víno, chlieb, zelenina a pod.)
 • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje a pod.)
 • remeselné výrobky (tkané, kožené, textilné, drevené, hlinené, kovové, sklenené a pod.)
 • ubytovacie a stravovacie služby
 • zážitky (kultúrne podujatia, vzdelávacie aktivity a pod.)

O získanie značky “regionálny produkt GEMER-MALOHONT” sa môžu uchádzať právnické aj fyzické osoby, a to samostatne hospodáriaci roľníci, včelári, živnostníci, remeselníci, ľudoví umelci, firmy alebo organizácie so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont (viď územie pôsobnosti)

Miestni výrobcovia a poskytovatelia služieb získajú vďaka regionálnej značke a jej intenzívnej podpore predovšetkým jednotnú propagáciu svojich produktov, konkurenčnú výhodu a jednoznačnú identifikáciu výrobkov vo vzťahu k regiónu, ako aj priestor pre vzájomnú spoluprácu.