Vďaka spoločenskej hre umožňujú spoznať región hravou formou

AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA – Monika Štesková – Spoločenská hra GemerNation

Hra GemerNation vás zábavným spôsobom prevedie regiónom Gemer-Malohont a priblíži vám jeho bohatú históriu, kultúrne i prírodné dedičstvo. Je vytvorená na princípe objavovania a spoznávania jednotlivých kultúrno-historických pamiatok, hradov, kostolov, prírodných úkazov, národných parkov, jaskýň, ako aj strategických priemyselných odvetví a ďalších zaujímavostí regiónu. Účastníci hry sa zároveň prostredníctvom rôznych vedomostných otázok dozvedia viac o národnostiach, zvykoch a pamätihodnostiach na území regiónu. Hra je patentovaná didaktická pomôcka neformálneho vzdelávania určená pre žiakov základných a stredných škôl, rovnako aj pre centrá voľného času a širokú verejnosť. Vznikla vďaka šikovnému tímu mladých ľudí, ktorý pracoval pod vedením AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA.

Kto stojí za týmto projektom?

Ide o skupinu mladých ľudí – nadšencov, ktorí a rozhodli posunúť pohľad na svoj región – miesto, kde žijú a pracujú, do inej dimenzie. Títo ľudia sa buď vrátili zo zahraničia alebo vyštudovali vysoké školy, vrátili sa do svojho regiónu, pracujú v regióne a úprimne veria vo výnimočnosť miesta, ktoré si zvolili ako svoj domov. Na projekte spolupracovali aj odborníci z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Všetci na projekte pracovali dobrovoľne a vo svojom voľnom čase.

Ako ste začínali?

Na začiatku bol nápad netradičným hravým spôsobom priblížiť žiakom základných a stredných škôl, ako aj obyvateľom regiónu a samotným turistom náš región, ktorý má toľko krás a my o nich nevieme… Na začiatku nemal tento projekt žiadnu konkrétnu podobu. Vybavili sme si priestor v Ekorelaxe, kde sme sa vďaka Danke Spišákovej, ktorá nás morálne podporovala, mohli stretávať každú stredu do neskorého večera a tvoriť náš projekt. Dali sme dokopy tím ľudí a nakúpili rôzne spoločenské hry, ktoré sme každý týždeň hrali. Potom sme robili analýzu každej hry, jej plusy a mínusy a vytvorili si približnú stratégiu, ako by mala naša hra vyzerať. Veľmi nám pomohli prednášky odborníkov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Potom sme asi 5 mesiacov každú stredu tvorili obsah hry, kreovali jednotlivé políčka a tvorili herný plán. Mali sme jasnú predstavu, že chceme niečo spraviť  a netušili sme, že sa nám to naozaj podarí. Po vytlačení pilotnej verzie sme hru testovali v ôsmych školách, vďaka čomu sme „vychytali“ niekoľko chýb a zapracovali sme ich do finálnej verzie hry.

Koľko členov tvorí váš tím?

Náš tím tvorilo okolo 10 ľudí. Boli to hlavne ľudia okolo AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA. Každý v tíme mal svoju hlavnú rolu a v určitej fáze projektu prevzal líderstvo. Ja, ako tvorkyňa myšlienky GemerNation, som  vymyslela  štruktúru a harmonogram celého projektu a snažila sa projekt  počas nasledujúcich rokov neustále inovovať a zháňať naň financie. Môj kolega Štefan Horváth spolu s (budúcou) manželkou Ivkou Horváthovou (Bútorovou), Jaroslavom Štullerom a Ľubomírom Pliešovským sa priam vyžívali v tvorbe obsahu hry. Tešili sa zo záludných otázok, ktoré vymysleli a dali do hry svoje srdce i rozum. Gabriel Kollár bol naším umeleckým kritikom a vymyslel krásne logo. V neposlednom rade sa v našom tíme nachádzali grafici – Robert Lively, mladý a nadaný chalan, ktorý zhmotnil naše vízie, ako by mala hra vyzerať a potom to prevzal skúsený a rovnako nadaný Kristian Borzy, ktorý našu hru graficky posunul na iný level a dal jej nádych dobrodružného tajomna. Obsahovej tvorby hry sa zúčastnili aj odborníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, a to pani Oľga Bodorová, Angelika Matušková, Ľudmila Pulišová, Eva Ádamová a pán Alexander Botoš. Súčasťou tímu sa stali aj naši blízki priatelia a rodina, ktorí tejto myšlienke začali veriť.

Kde vznikol tento nápad?

Nápad vznikol pod starým dubom na Floride. Všetci obdivovali 200 ročný dub, tzv. Krásny dub (Fairchild Oak). „200 ročný?“ pomyslela som si, veď u nás na Gemeri je 200 rokov vnímané ako nedávna minulosť a zaradíme si to do kolónky – nezaujímavé. V Amerike si svoju minulosť ctia. A ctia si ju tým, že si aj (pre nás) tie najmenšie historické drobnosti neustále pripomínajú a sú nato hrdí. A my? Koho zaujíma, že máme žiarové pohrebisko z neskorej doby kamennej v Kyjaticiach? My berieme naše národné parky, flóru, faunu, zámky, kaštiele, technické pamiatky či ľudové umenie za niečo obyčajné. Nevieme, kto bol Janko Francsi Rimavský či Terézia Vansová. Vieme o našej lokálnej histórii veľmi málo, ale sme schopní obdivovať 200 ročný dub na Floride a z fleku povedať, kedy a kým bola objavená Amerika.

Aká je hlavná myšlienka projektu?

Hlavnou myšlienkou je propagácia regiónu Gemer-Malohont smerom navonok aj dovnútra a zatraktívnenie vyučovacieho procesu regionálnej výchovy v školách u mladých študentov. Rovnako sme chceli touto hrou uľahčiť vyučovanie regionálnej výchovy pre pedagógov a pozdvihnúť záujem o región medzi jeho obyvateľmi poukázaním na bohatú históriu regiónu, jeho prírodné krásy a kultúrne hodnoty tak, aby to nepredstavovalo len ďalšie prednesené fakty, ale aby sa vzbudil záujem o jeho ďalšie poznávanie. Chceli sme pozdvihnúť záujem o región medzi jeho obyvateľmi a ponúknuť atraktívny prvok turistického ruchu, ktorý by bol vhodným doplnením existujúcej ponuky turistických produktov a vytvoriť tak predpoklad pre ďalší rozvoj turizmu v regióne.

Vedeli by ste nám bližšie opísať tento produkt?

Hra GemerNation je patentovaná didaktická pomôcka neformálneho vzdelávania určená pre žiakov základných a stredných škôl. Je však určená aj pre centrá voľného času a širokú verejnosť. Hra v sebe obsahuje ešte dve samostatné hry – kvarteto a vedomostnú súťaž Staň sa palatínom. Zábavným spôsobom vás prevedie regiónom Gemer-Malohont a priblíži vám jeho bohatú históriu, kultúrne a prírodné dedičstvo. Hra je vytvorená na princípe populárnej hry Monopoly, kde hráči “skupujú” a objavujú jednotlivé historické a kultúrne pamiatky, významné hrady v regióne, kostoly, bašty či prírodné úkazy. Zároveň sa prostredníctvom rôznych vedomostných otázok, ktoré sú súčasťou hry, dozvedajú viac o národnostiach, zvykoch a pamätihodnostiach na svojom území.

Spomeniete si na nejaký zaujímavý okamih spojený s vymýšľaním tejto hry?

Celý proces bol jednou veľkou hrou, o ktorej sme napísali báseň, pri ktorej sme sa nesmierne nasmiali. Keď si ju niektorí ľudia čítali, mysleli si, že to napísal nejaký spisovateľ z minulých storočí a to len my sme sa nesmierne bavili a nechali sa vtiahnuť do minulosti aj naším slangom. Tu je naša autorská báseň:

V čase 21. storočia,
kde dokonalosť stretla sa s univerzalizmom,
za sychravého večera
v dolinách Gemera-Malohontu,
zrodila sa myšlienka,
v ktorej zábava snúbila sa s umom.
Tak ako pútnici za dávnych čias chotármi putovali,
vykročte aj Vy na púť spoznávania tohto kraja.
V meštiankach, chalupách i v tavernách,
na padláši či na tráve,
schádzajte sa v hojnom počte.
Tak šarvanci i múdri kmeti,
hrajte sa svorne, smejte sa a špásujte,
lebo život jedného človeka,
je ako huncútska hra odveká.

Aké máte plány do budúcna? 

Naša hra zaznamenala úspech a rozdali sme v regióne viac ako 300 výtlačkov. Radi by sme začali pracovať na druhej edícii. Rovnako radi by sme dali učiteľom školenia spojené s využívaním hry vo vyučovacom procese či zopakovali olympiádu, ktorú sme organizovali medzi školami v regióne v minulých rokoch. V našich plánoch sa počíta aj s komerčným využitím, ale jej primárna funkcia je obohať vyučovací proces o regionálnu výchovu.

Plánujete ďalší produkt podobného charakteru?

Áno, plánujeme hru aplikovať aj na iné regióny, resp. štáty. S rozšírením hry na iné regióny sa počítalo už pri vzniku tohto projektu. Názov GemerNation je flexibilný a prispôsobiteľný aj na iné regióny ako napríklad LiptovNation, OravaNation a podobne. V súčasnosti pripravujeme rozpočet, manuál a podmienky licenčnej zmluvy pre Banskobystrický samosprávny kraj. V teoretickej rovine sme už viedli rokovania s niekoľkými regiónmi na Slovensku, záujem o licenciu prejavili aj naši projektoví partneri zo Škótska a Francúzka, ale aj z Uruguaja.

 

Kontakt na výrobcu:

AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
+421 948 001 079
monika.steskova@rozvojgemera.sk
www.rozvojgemera.sk

Predajné miesto:
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
+421 948 001 079
gemernation@gmail.com
www.gemernation.sk

 

Produkty z regiónu Gemer-Malohont, ktoré vznikajú pod rukami miestnych ľudí, nájdete pod označením regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Cieľom regionálneho značenia je zviditeľnenie a podpora miestnych produktov, v ktorých sa spája tradícia a vzťah k tomuto regiónu. Za každým z nich sa skrýva príbeh, o ktorý sa s nami podelili ich výrobcovia v rámci série rozhovorov Príbehy regionálnych produktov.

Rozhovory s držiteľmi značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT realizovala v roku 2018 Miestna akčná skupina MALOHONT s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

loga MAS + BBSK

 

 

Rozhovor viedol Matej Kováč