Keramické výrobky

Murár sa vápnom vymaže, hrnčiar hlinou.Keramické výrobky - Danka Bakšová
(Slovenské príslovie)

Danke Bakšovej nadovšetko učarovala príroda, ktorá predstavuje nevyčerpateľný zdroj inšpirácií a jeden z hlavných námetov jej tvorby.
Na hrnčiarskom kruhu keramikárka vyrába rôzne hrnčeky, misky, džbány, krčahy, taniere, fľaše, poháriky, svietniky, zvončeky i figúrky. Ostatné výrobky s nepravidelným tvarom, ako sú napríklad obrazy, bábiky či kvietky, modeluje vrátane všetkých detailov ručne. Všetky výrobky sa najprv sušia, vypaľujú, následne glazujú a znova ukladajú do pece, nakoniec je veľmi dôležité pomalé chladenie.

 

Fotogaléria

 Informácie o výrobcovi

Danka Bakšová z Hrnčiarskych Zalužian objavila krásu ukrytú v hline už pred viac ako 30 rokmi a aj napriek tomu, že v mnohom nadväzuje na tradičné hrnčiarstvo, jej tvorba je svojská a originálna. Vkladá do nej kúsok svojej osobnosti, fantázie a poctivej keramikárskej práce, vďaka čomu majú jej dekoračné aj úžitkové výrobky charakteristický tvar a výzdobu.
Po ukončení štúdia v odbore keramika na Strednom odbornom učilišti stavebnom v Banskej Bystrici sa v roku 1983 zamestnala vo Výrobnom družstve Šamotka v Hrnčiarskych Zalužanoch. Po troch rokoch praxe, v roku 1986, jej komisia s celosvetovou pôsobnosťou udelila „Osvedčenie o priznaní kvalifikácie pracovníka ľudovo-umeleckej výroby“. Tak sa stala kvalifikovanou keramičkou a zaradila sa medzi ľudovo-umeleckých výrobcov v rámci Slovenska. Nakoľko si práca s hlinou vyžadovala neustále nové poznatky, v rokoch 1987-89 vyštudovala popri zamestnaní odbor remeselné práce na Strednom odbornom učilišti drevárskom v Pezinku. V podmienkach Výrobného družstva Šamotka sa jej voľná figurálna tvorba nemohla ďalej rozvíjať. V roku 1997 sa keramička rozhodla uniknúť zo stereotypu do ticha domáceho prostredia, v ktorom tvorí dodnes.

Kontakt na výrobcu:
Dana Bakšová – KERAMIKA
Hrnčiarske Zalužany 209
980 12 Hrnčiarske Zalužany
Tel.: +421 905 304 837
E-mail: danka.baksova@gmail.com

Predajné miesto:
Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode alebo na objednávku.