Med

Včelnice Böhmerovcov sú umiestnené pozdĺž Muránskej doliny od obce Muránska Dlhá Lúka až po Magnezitovce. Pestré zloženie flóry v zmiešaných lesoch a na lúkach okolo rieky Muráň zaručuje bohatú chuť medu. Vďaka množstvu kvetov, ktoré kvitnú a medujú súčasne, v nej každý rok prevláda niečo iné. Preto med rozdeľujú na jarný, po agáte, po lipe a augustový.

Fotogaléria

Informácie o výrobcovi

Martin Böhmer je treťou generáciou včelárskej rodiny. Od roku 2003 sa spolu s manželkou stará o včelstvá v podhorskej oblasti Muránskej doliny. V rokoch  2010 – 2011 absolvoval včelársku školu v Banskej  Bystrici, kde získal výučný list v odbore včelár. Je aktívnym členom Slovenského zväzu včelárov, pracuje vo výbore Základnej organizácie – Slovenského zväzu včelárov v Revúcej ako dôverník.

Kontakt na výrobcu:
Martin Böhmer
Šafárikova 339/21
050 01 Revúca
Tel.: +421 905 271 366
E-mail: bohmer.milka@gmail.com

Predajné miesto:
Priamo u výrobcu po predchádzajúcej dohode alebo

Med-Medovina-Víno
V. Clementisa 1124, V-9
050 01 Revúca
Tel.: +421 907 854 009
E-mail: damrely@gmail.com
Facebook stránka: Med-Medovina-Víno

Otváracia doba:
pondelok – utorok:  9:00 – 17:00
streda:                      9:00 – 18:00
štvrtok – piatok:      9:00 – 19:00
sobota:                     8:00 – 13:00