Spoločenská hra GemerNation

Spoločenská hra GemerNation®Hrajte sa a spoznávajte bohatú históriu, prírodné krásy a kultúrne hodnoty regiónu Gemer-Malohont.

Hra GemerNation Vás zábavným spôsobom prevedie regiónom Gemer-Malohont a priblíži Vám jeho bohatú históriu, kultúrne i prírodné dedičstvo. Je vytvorená na princípe objavovania
a spoznávania jednotlivých kultúrno-historických pamiatok, hradov, kostolov, prírodných úkazov, národných parkov, jaskýň, ako aj strategických priemyselných odvetví a ďalších zaujímavostí regiónu. Účastníci hry sa zároveň prostredníctvom rôznych vedomostných otázok dozvedia viac o národnostiach, zvykoch a pamätihodnostiach na území regiónu.
Hra je patentovaná didaktická pomôcka neformálneho vzdelávania určená pre žiakov základných a stredných škôl, rovnako aj pre centrá voľného času a širokú verejnosť.

Fotogaléria

Informácie o výrobcovi

AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA je záujmové združenie právnických osôb a zároveň dobrovoľné združenie záujemcov o rozvoj regiónu Gemer-Malohont. Vznikla v roku 2008 a je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr ISRRA a Miestnej akčnej skupiny MALOHONT. Jej cieľom je podporovať aktivity smerujúce k rozvoju regiónu, vypracovávať projekty a poskytovať informácie a poradenstvo pre obce, záujmové združenia a mladých ľudí, ktorí sa chcú v kraji prezentovať alebo realizovať.

Kontakt na výrobcu:
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
Tel.: +421 948 001 079
E-mail: monika.steskova@rozvojgemera.sk
Web: www.rozvojgemera.sk

Predajné miesto:
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
Tel.: +421 948 001 079
E-mail: gemernation@gmail.com
Web: www.gemernation.sk

Otváracia doba:
Pondelok – Piatok: 07.30 – 16.00